Reklam Shopping
Publicerat: 2019-08-19

Spaning

Anonymiserad ansikts-igenkänning fick hög träffsäkerhet

Anonymiserad ansikts-igenkänning fick hög träffsäkerhet

I maj genomförde startupbolaget Indivd en forskningsstudie kring anonymiserad ansiktsigenkänning i fysiska butiker tillsammans med forskaren Karina T Liljedal från Handelshögskolan. Studien omfattade 230 slumpvis utvalda deltagare som först fick besöka en restaurang och därefter en butik. Den tekniska valideringen av studien är nu färdig och den visade sig vara mycket tillfredställande. Det var med stor träffsäkerhet möjligt att identifiera och återidentifiera människor från en plats och tid till en annan plats och tid, helt anonymiserat och utan att behandla biometrisk data eller spara persondata. Tekniken fungerar med vanliga butikskameror.
Under hösten kommer ett pilotprojekt tillsammans med Indivds första kund att genomföras i en verklig fysisk butiksmiljö i Stockholm. Då kommer man även studera effekten av förändringar i miljö och sortiment, för att bättre förstå kundens beteende.
Studien i sin helhet (på engelska): https://www.indivd.com/anonymous-facial-recognition-is-technically-validated-we-have-a-very-high-accuracy/
Bild: Depositphotos.