Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-06-09

Spaning

E-handeln fortsätter att bromsa in

E-handeln fortsätter att bromsa in

Under årets första kvartal slog ränteökningar, inflation och höga elpriser fortsatt hårt mot Sveriges e-handlare. Inför 2023 trodde många på svag tillväxt – något som visade sig bli verklighet. Nu tror sju av tio e-handlare att deras tillväxt kommer vara svag, negativ eller helt utebli under kommande månader. Det visar den senaste e-handelsindikatorn från Svea Bank.

Drygt 36 procent av de tillfrågade uppgav att tillväxten varit svag under årets tre inledande månader. 25 procent svarar att den helt uteblivit. Prognosen för de kommande tre månaderna – april, maj och juni, ser näst intill oförändrad ut. 42 procent tror på en svag tillväxt under kvartalet, medan 21 procent tror att tillväxten kommer utebli. Endast 27 procent av e-handlarna tror på stark eller mycket stark tillväxt.

När e-handlarna jämför med det andra kvartalet under föregående år tror nu 21 procent att försäljningen kommer vara sämre i år. Ungefär 38 procent av e-handlarna tror att försäljningen kommer vara ungefär samma som förra årets. 24 procent är optimistiska och tror att den kommer bli bättre i år.

Enligt e-handlarna är det framför allt försämrad ekonomi bland hushållen som kommer påverka tillväxten negativt. Det uppger 67 procent. Även räntehöjningar och inflation tros ha stor inverkan enligt 59 procent, vilket går hand i hand med att hushållsekonomin försämras. Likt föregående kvartal är det en del som även nu räknar med att de ökade energi- och bränslepriserna kommer bromsa tillväxten. Det uppger 38 respektive 33 procent.

E-handlarna spår däremot att god kundservice och effektiv marknadsföring kommer vara det som påverkar tillväxten mest positivt under andra kvartalet. Det uppger 36 procent respektive 30 procent. Många tror även att en ökad efterfrågan, förbättrad ekonomi och sänkt ränta och inflation kommer bidra positivt till e-handeln under kommande månader.

Likt det första kvartalet har många e-handlare utökat marknadsföringen i sociala medier för att förbereda sin e-handelsbutik inför årets andra kvartal, det uppger nämligen 40 procent. Att utforma nya kampanjer och erbjudanden samt att sökoptimera sin e-handelsbutik är också vanliga strategier. Detta uppger 37 respektive 28 procent.

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00958/0b336583-239e-45bd-9573-5c487b5a1029.pdf

 

Bild: Press Svea Bank