Arbetsliv Privatekonomi Reklam Shopping Värderingar
Publicerat: 2019-10-17

Spaning

"Green washing" snarare än genuint miljötänk

"Green washing" snarare än genuint miljötänk

”96 procent av konsumenterna säger att de väljer att köpa produkter som håller hög kvalitet. Och som inte innehåller tillsatser.” Det säger Richard Wahlund, professor i psykologi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ändå är det inte hållbarhetsfrågan som avgör när vi är i en specifik beslutssituation. I själva verket styrs köpbeslutet mycket av vanor och av extrapriser, som fortfarande har en kraftig inverkan på vårt köpbeteende även om många inte vill erkänna det.

Hur vi vill uppfattas och vilka val andra människor är också av stor betydelse. Det talas om ”green washing” - att man vill framstå som en miljömedveten konsument men i grunden inte är särskilt intresserad av hållbarhet. När ”green washing” samtidigt tillämpas av företagen - de framstår som mer hållbara än vad de är - blir det dessutom svårt för konsumenten att veta vad hållbarheten egentligen står för och vilken miljöpåverkan produkterna faktiskt har.

Det blir lite av en fruktlös växelverkan mellan företag och konsument som i slutändan ger ett relativt litet bidrag till miljön.

Källa: https://www.forskning.se/2019/10/15/egen-darfor-handlar-vi-inte-hallbart-fastan-vi-kan/
Bildkälla: Depositphotos.