Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-02-14

Spaning

E-handeln minskade under 2023

E-handeln minskade under 2023

Svensk Handels E-handelsindikator skattar e-handelns omsättning under 2023 till 144 miljarder kronor. Det är en minskning med 8 procent jämfört med 2022. Den sjunkande omsättningen förklaras inte av att färre e-handlade, utan av lägre köpesummor.

68 procent av konsumenterna e-handlade en genomsnittlig månad under 2023. Det var en lika hög andel som under 2022. Den genomsnittliga köpesumman per månad och konsument sjönk dock med cirka 200 kronor, från ett skattat värde på 2 319 kronor 2022 ned till 2 126 kronor 2023. Det innebär i sin tur att totalomsättningen i e-handeln i konsumentled sjönk från cirka 156 miljarder 2022 till cirka 144 miljarder 2023. Det motsvarar en minskning med 8 procent i löpande priser. Justerat för inflation motsvarar det en volymförsäljningsminskning på nära 16 procent.

Skillnaden i andelen konsumenter som e-handlat nedbrutet på varukategori är även de små jämfört med 2022. Den största minskningen uppmättes i kategorin hemelektronik som i genomsnitt handlades av 15 procent av e-handelskonsumenterna per månad 2023 jämfört med 17 procent 2022. Merparten av varukategorierna uppvisade fallande totalomsättning jämfört med föregående år. I flera fall föll omsättningen kraftigt. De tydligaste undantagen var e-handel av nikotin och tobaksprodukter, som ökade med 20 procent i omsättning, samt varor från apotek, som ökade med 10 procent.

 

Källa: https://www.svenskhandel.se/nyheter/pressmeddelande/e-handelns-omsattning-minskade-under-2023

 

Bild: Depositphotos