Shopping
Publicerat: 2023-11-07

Spaning

E-handeln tar över allt mer av den globala detaljhandelsförsäljningen

E-handeln tar över allt mer av den globala detaljhandelsförsäljningen

Efter en stark ökning av e-handel under pandemin mötte många företag inom detaljhandeln en märkbar avmattning i tillväxten av e-handelsförsäljningen under 2022. Trots att konsumenterna nu återvänt till de fysiska butikerna i högre utsträckning än innan, förutspås ändå e-handel utgöra 41 procent av den globala detaljhandelsförsäljningen fram till 2027. Det innebär en betydande ökning från den 18-procentiga andel som e-handeln hade år 2017.

Rapporten "Winning Formulas for E-Commerce Growth" belyser resultatet från en global undersökning som syftar till att utforska e-handelstrender från början av pandemin till årets andra kvartal 2023. Undersökningen inkluderar respondenter från 410 detaljhandelsföretag och 415 CPG (Consumer Packaged Goods)-företag över hela världen med omsättningar som sträcker sig från 50 miljoner dollar till över tio miljarder dollar.

Enligt studien ökade e-handelsförsäljningen med tre procent i Europa och sju procent både i USA och Asien under 2022 vilket är en kraftig inbromsning mot tidigare år. Den globala tillväxten förväntas uppnå en nio procent sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) till 2027, vilket inte helt når upp till den tidigare prognosen på 12–14 procent som gjordes före pandemin men är fortfarande mer än dubbelt så högt som den förväntade tillväxten inom den fysiska detaljhandeln som ligger på fyra procent.

 

Källa: https://www.bcg.com/publications/2023/winning-formulas-for-e-commerce-growth

 

Bild: BCG