Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-01-24

Spaning

E-handelsförsäljningen svagare än väntat i december

E-handelsförsäljningen svagare än väntat i december

Svensk Handels E-handelsindikator för december månad skattar e-handelns omsättning till 15,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 10 procent jämfört med december 2022. Julhandeln blev därmed inte det lyft för e-handelsförsäljningen som företagen hade behövt.

Från septembermätningen och framåt har den trenden förstärkts. I december var det genomsnittliga totalbeloppet 8 procent lägre än i december 2022. E-handelsindikatorn mäts i löpande priser men en beräkning av volymutvecklingen görs på totalnivå. Den totala omsättningsminskningen på 10 procent i löpande priser motsvarar en minskning av totala e-handelsvolymen med cirka 14 procent i november.

Den svaga decemberförsäljningen avslutade ett mycket svagt sista kvartal på året för e-handeln. Sammantaget minskade totalomsättningen med 11 procent fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal året innan. Det var den sämsta kvartalsutvecklingen i procent sedan andra kvartalet 2022 och det nionde kvartalet i rad med negativ omsättningsutveckling. Sammantaget för 2023 minskade omsättningen med 8 procent jämfört med helåret 2022.

 

Källa: https://via.tt.se/files/1718444/3407631/40237/sv

 

Bild: Press Svensk Handel