Resa
Publicerat: 2024-01-04

Spaning

Elektrifieringen av fordonsflottan avstannar

Elektrifieringen av fordonsflottan avstannar

Totalt registrerades 289 665 personbilar under 2023 vilket är en svag ökning med 0,5 procent jämfört med 2022. Att det trots allt blev en ökning i rådande konjunkturläge beror på att vi gick in i 2023 med historiskt stora orderböcker och att leveransförmågan successivt återgått till de normala efter sviterna av pandemin. Andelen laddbara bilar ökade marginellt från en andel på 56 procent 2022 till knappt 60 procent där elbilarnas andel uppgick till nära 39 procent och laddhybridernas till 21 procent. I antal ökade elbilarna med 18 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med drygt 8 procent. Samtidigt är det värt att notera att elektrifieringens snabba ökningstakt de senaste åren kraftigt bromsat in i år. Hela tillväxten i elbilar skedde på företagssidan, samtidig som privatmarknaden har varit kall under hela året till följd av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Under 2022 drev privatkunderna på elektrifieringen, med 56 procent av de nya elbilarna. 2023 är privatkundernas andel nere i 33 procent och det är åter företagssidan som driver elektrifieringen.

Sverige är mitt uppe i en lågkonjunktur som slår hårt mot både hushåll och företag. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur nyregistreringarna på fordonsmarknaden kommer utvecklas, då tidpunkten för konjunkturvändningen kommer bli avgörande. Samtidigt ger inte regeringens klimathandlingsplan den tydliga färdriktning och besked som branschen efterfrågat, vilket ytterligare spär på osäkerheten.

Mobility Swedens prognos för 2024 är att 240 000 personbilar nyregistreras vilket innebär en kraftig minskning med omkring 17 procent jämfört med 2023. Det skulle vara den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008-2009. De senaste tio åren har i snitt 326 000 nya bilar registrerats per år. Lågkonjunkturen under 2023 avspeglas i en historiskt låg orderingång för nya personbilar under året och minskande orderböcker, vilket kommer att påverka antalet nyregistreringar under 2024. Mobility Swedens bedömning är även att elektrifieringen kommer att stanna upp under året och att andelen elbilar minskar och landar på 35 procent, vilket är oroande trendbrott. Denna baseras på en mycket svag efterfrågan bland privatkunder och andelen elbilar i den totala orderboken tillsammans med frånvaron av styrmedel.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/3404356/under-2023-bromsade-elektrifieringstakten-in-och-forvantas-minska-under-2024?publisherId=3236140&lang=sv

 

Bild: Depositphotos