Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-06-27

Spaning

Elektronisk person

Elektronisk person

Vad ska vi kalla robotarna som förutspås bli allt vanligare i vårt samhälle? Det är en fråga som sysselsätter experter och jurister. Även EU har nu börjat fundera på frågan och unionens jurister har nu lagt fram en rapport där man föreslår att robotar ska klassas som elektroniska personer. Man föreslår att företagen även ska tvingas uppge hur mycket man sparat i sociala avgifter när man använt sig av robotar istället för mänsklig arbetskraft. Rapporten är än så länge bara ett diskussionsunderlag men pekar på faktumet att med en växande arbetsstyrka av robotar så krävs ett nytt regelverk.
Läs mer här: http://www.reuters.com/article/us-europe-robotics-lawmaking-idUSKCN0Z72AY