Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-09-21

Spaning

Småföretagare inte oroade för digitala brott

Småföretagare inte oroade för digitala brott

Svenska företagare har för fjärde året i rad fått ranka sin digitala mognad i TDI, Telias digitala Index och den visar att den digitala klyftan mellan små och stora företag är fortsatt djup. Små företag har däremot klättrat medan medelstora och större företags index har sjunkit, då de rankar sin digitalisering lägre i år än när coronapandemin härjade som värst. Resultatet visar att två av tio företag i Sverige har drabbats av intrångsförsök under det senaste året. Bland de stora företagen är det så många som tre av tio. Samtidigt uppger knappt hälften av de drabbade att de är helt återställda, och cirka sex av tio att det hade kunnat undvikas. Men vad som är särskilt alarmerande enligt Telia är att medvetenheten och beredskapen inför dataintrång och cyberhot är alldeles för låg hos småföretagare. Exempelvis är bara en tredjedel av små företag oroliga för dataintrång, jämfört med nästan dubbelt så många bland större företag. Mest oroliga är företag inom bank, finans och försäkring, jämfört med branschsnittet på marknaden.

 

Källa: https://www.telia.se/foretag/smart-arbetsliv-koncept/telias-digitala-index-2022

 

Bild: Press Telia