Hälsa / Träning Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-10-26

Spaning

En bild av världen 2045

En bild av världen 2045

Förra året gjordes inom DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) en bild av hur världen kan komma att se ut i framtiden. Projektet kallas Forward to the future: Visions of 2045.
I tre korta YouTube-videos kan vi se några av DARPAS forskare uttala sig om hur de tror att världen kan komma att utvecklas.
Nya material kommer att förändra världen. Vi kommer att bygga saker som är både starka och lätta på samma gång. Det kommer att öppna upp möjligheterna för helt nya sätt att bygga vilket leder till nya produkter och nya lösningar.

Området neuroteknologi kommer att utvecklas och tankekraft kommer spela en större roll. Förlamade ska kunna gå och människor med minnesproblem ska kunna minnas som vem som helst.

Maskiner och sättet vi kommunicerar med maskiner kommer att ändras. Samspelet mellan människa och maskin kommer att utvecklas. Tangentbordet förväntas försvinna och ersättas med helt andra kommunikationssätt.

Läs artikel i Business Insider: http://www.businessinsider.com/darpa-predicitions-2016-10/?r=US&IR=T&IR=T/#dr-justin-sanchez-a-neuroscientist-and-director-of-darpas-biological-technologies-office-believes-well-be-at-a-point-where-we-can-control-things-simply-by-using-our-mind-1