Teknik / Prylar
Publicerat: 2013-04-03

Spaning

En elektronisk tatuering?

En elektronisk tatuering?

John Rogers, en professor och forskare vid University of Illinois, Urbana-Campaign, har tillsammans med sitt forskingsteam utvecklat och förfinat tekniken för applicering av flexibla mönsterkort direkt på överhuden. Dessa mönsterkort är så pass tunna och hudnära att dom kan misstas för tatueringar. I dagsläget kan dessa mönsterkort fästas på överhuden i två veckor för att mäta hudens temperatur och fuktighet. Enligt Rogers är mönsterkortets primära syfte att på sikt möjliggöra bedömningen av en patients hälsa utan sjukhusvistelse.
Läs mer: http://www.technologyreview.com/news/512061/electronic-sensors-printed-directly-on-the-skin/