Läs trenden "Trendanalys: Mätbarhet (Big Data)" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Mätbarhet (Big Data)

Data, data och åter data. I digitaliseringens fotspår genereras enorma mängder data. Till exempel uppskattas att de senaste två åren har mänskligheten genererat mer data än under hela vår tidigare historia. Och takten ökar. All denna information i sig är kanske inte intressant men med allt mer sofistikerade analysverktyg kan vi nu ur denna data utvinna ny kunskap.

Vi kan konstatera att vi idag befinner oss i ett ”mätsamhälle”. Eftersom dagens mobiltelefoner är utrustade med en rad sensorer och en uppsjö av appar och tillbehör kan vi mäta i stort sett allt användarna gör, dygnet runt. Information som sedan kan användas för att skräddarsy vår upplevelse och ge oss råd om hur vi ska agera.


Ny kunskap

Företagen har nu också mer information än någonsin om sina kunder. Data skapas oavbrutet och samlas in överallt av dagens företag. Den stora frågan är hur all denna kunskap om företagens kunder som samlas in och lagras i gigantiska serverfarmer runt om i världen ska användas. Här finns förutsättning för skräddarsydda och kundanpassade lösningar baserad på ökad kunskap om konsumenterna som skulle kunna medföra nya möjligheter. Detta uppnås genom att bland annat koppla erbjudanden till konsumenternas aktiviteter på sociala medier, erbjuda merförsäljning beroende på köpbeteende och rikta erbjudanden utefter var konsumenterna befinner sig.

 


Vem äger informationen?

Stor osäkerhet råder däremot fortfarande hos konsumenten kring frågor om säkerhet och integritet. Faktum är att ett flertal undersökningar visar att det konsumenten oroar sig mest för när det gäller den ökade digitaliseringen är hur informationen de delar med sig av hanteras. För att konsumenten ska uppleva de positiva effekterna av utnyttjandet av informationen om dem själva krävs att dagens och morgondagens företag hanterar insamlad data på ett förtroendeingivande sätt.

Genom införandet av lagstiftning som GDPR och PSD2 (rörande finansiell information) har konsumenten i större utsträckning blivit medveten om värdet av informationen om dem själva. Och kanske inte blivit lika villig att dela med sig av informationen. Framförallt kräver dagens konsumenter någonting i utbyte för att låta företagen ta del av deras personliga data. Det kan vara bättre mer individanpassade tjänster eller kanske rentav betalt i pengar.


”Data den nya oljan”

Det dyker upp allt fler tjänster där kunskap utvunnen ur data används som motor. Företagen har mängder av information om sina kunder, som samlats in från webbplatser, kreditkortstransaktioner, mobiltelefoner och många andra platser och går som en strid ström in i företagens datasystem. Man kan rentav säga att data är den nya oljan som smörjer det digitala maskineriet.

Dessutom delar konsumenterna själva via bland annat sociala medier med sig av sina liv och tankar på ett öppet och ofta ocensurerat sätt. För konsumenterna innebär detta att annonser, erbjudanden, priser etc. baseras på den kunskap företagen har om dem.

Nästa steg i utvecklingen tas i och med utbredningen av Internet of Things (IoT), vilket kommer att innebära att många fler saker i konsumentens omgivning kommer att samla in och registrera vad man gör. Vissa uppskattningar gör gällande att man inom några år kommer att ha nästan 5 000 interaktioner per dag (IDC) som generar någon form av data, att jämföra med några hundra idag.


Förutsättning för artificiell intelligens

Denna stora explosion av data har stor potential att användas av t.ex. AI-baserade system till att få bättre kunskap om vad konsumenterna gör och vill göra. Den stora frågan är hur all denna kunskap om företagens kunder som samlas in och lagras i gigantiska serverfarmer runt om i världen ska användas. Redan idag öppnas nya möjligheter till skräddarsydda och kundanpassade lösningar, en utveckling som kommer att stärkas under de kommande åren. Bland annat genom att koppla erbjudanden till konsumenternas aktiviteter på sociala medier, erbjuda merförsäljning beroende på köpbeteende och rikta erbjudanden utifrån var konsumenterna befinner sig.


Påverkar en rad olika områden

Användandet av den kunskap som genereras vid analys av all den data som konsumenten genererar har potential att förändra många områden. Här några av de områden som vi ser skulle påverkas starkt av användandet av big data:

Hälsa – inom hälsoområdet finns stor potential för nya upptäckter baserat på analyser av all den data som existerar om sjukdomar och människors hälsotillstånd. För mycket information för att en människa ska kunna göra analysen. Ännu är detta område i sin linda men allt mer sofistikerade och avancerade analysmodeller har väckt förhoppningar om att man genom big data ska kunna göra nya upptäckter och genombrott i medicinsk forskning. Lösningen på många av dagens hälsoproblem kanske döljs i all denna information.

Marknadsföring – Allt mer marknadsföring kommer framöver att styras av kunskap som kommer från big data. Det kommer att gälla både utformning och innehåll av morgondagens reklambudskap. Reklamen kommer att kunna utformas helt efter vad konsumenten gillar eller inte gillar, ända ner på individnivå. Även vilken marknadsföring du exponeras för kommer att styras av data (redan idag baseras de flesta av de annonser du ser på Internet av algoritmer). Tillgång till (rätt) kunskap om konsumenten kommer att bli allt mer värdefull.

Shopping – I likhet med inom marknadsföringen så kommer utvecklingen inom big data att leda till ökad effektivisering inom både detaljhandeln och e-handeln. Med ännu bättre analyser av kunddata kommer morgondagens detaljhandlare att ännu effektivare kunna erbjuda kunden rätt produkt till rätt pris och vid rätt tillfälle. Kanske kommer man även att kunna förutse vad kunden behöver innan kunden själv inser det.

Media – Mediaföretag som Netflix och HBO baserar redan idag mycket av det man erbjuder och presenterar för sina användare på dataanalyser. Företagen kommer att få många efterföljare och big data (dvs information om vad människor verkligen tittar på och läser) kommer med stor sannolikhet att ersätta mycket av det arbete som görs idag med fokusgrupper och kundundersökningar. Morgondagens filmer och tv-serier kommer att vara mycket mer tittarfokuserade. En baksida av denna utveckling, som redan visat sig, är att den fokuserar på att förstärka våra beteenden. Vi kommer att exponeras för mer av samma hela tiden och då tröttna istället för att uppskatta hjälpen.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Mätsamhälle. Inte nog med att man kan, man vill också mäta allt. Många tycker att det är intressant och givande att föra statistik över sig själv, framförallt när det kommer till träningsprestationer och hälsostatus.
  • Bättre datahantering. Det mesta kring information och datahantering har blivit billigare – lagring, överföring och systemen att analysera datan med.
  • Smartare verktyg. Både datasystem och prylar har blivit smartare, vilket skapar nya möjligheter att fånga upp data som tidigare inte varit möjlig att övervaka.
  • Artificiell intelligens. Utvecklingen av AI driver på efterfrågan på data. Ju mer data desto bättre AI (och tvärtom). Tillgång till bra data är en förutsättning för att vi ska kunna utnyttja den potential som finns inom AI.
  • Kompetensbrist inom big data. Flera rapporter om den framtida it-industrin pekar på ett gigantiskt behov av personal som ska hantera och analysera all data hos företagen.
Relaterade spaningar