Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2016-01-18

Spaning

En procent äger mer än resten av världen tillsammans

En procent äger mer än resten av världen tillsammans

Den rikaste procenten har tillsammans mer tillgångar än resten av världen, enligt en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam. Ökningen mellan de fattiga och rika eskalerar snabbare än befarat. Organisationen hänvisar till data från bland annat Credit Suisse och Forbes. Oxfam hade förutspått att skiftet skulle inträffa först i år. Beräkningar som organisationen hänvisar till visar att 100 miljarder dollar försvunnit från utvecklingsländer, och 7,6 biljoner dollar av individers personliga tillgångar som gömts i skatteparadis.
Läs mer om rapporten här:
https://www.oxfam.org/en/research/economy-1