Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2024-06-04

Spaning

Färre skänker pengar till ideella organisationer

Färre skänker pengar till ideella organisationer

Branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, publicerar sin årliga rapport över svenskarnas givande till ideella organisationer. Under 2023 uppgick de totala insamlade medlen för Giva Sveriges medlemmar till 11,5 miljarder kronor. Det är en minskning med 12 procent från 2022 då givandet nådde rekordnivåer i Sverige – främst med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Sett ur ett längre perspektiv är dock svenska folkets givande i absoluta tal fortsatt på rekordhöga nivåer, och jämfört med 2021 har givandet ökat med 18 procent. Även gåvor från allmänheten minskar jämfört med rekordåret 2022 men ökar med 10 procent jämfört med 2021 och uppgår till totalt 7,4 miljarder kronor. Antalet svenskar som skänker pengar till ideella organisationer minskar dock över tid. 2016 uppgav två tredjedelar av den vuxna befolkningen att de skänker pengar, jämfört med hälften 2023. Att det totala givandet från allmänheten ändå ökar beror på att de som fortsatt skänker pengar ger högre belopp.

 

Källa: https://wwwfriise.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2024/05/givandet-i-siffror-2023.pdf

 

Bild: Giva Sverige