Resa Värderingar
Publicerat: 2019-05-14

Spaning

Endast 1 % av svenskarna vill sluta resa

Endast 1 % av svenskarna vill sluta resa

I Resias årliga Resiabarometer som görs tillsammans med Kantar SIFO ställdes frågan vad svenskarna främst är villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan. Högst upp på listan med hela 41 % hamnade att återvinna i större utsträckning. Att sluta resa var det endast 1 % av svenskarna som svarade, 59 % menar dock att de är beredda att ändra sina resvanor.
62 % av Sveriges kvinnor är beredda att ändra sina resvanor för att minska sin klimatpåverkan. Bland männen är samma siffra 55 %. Ser man till de som svarat att de inte är villiga att ändra sina resvanor alls är siffran nästan dubbelt så hög hos männen som hos kvinnorna. Åldersmässigt är siffran högre hos de i den yngre gruppen. Minst villig att göra förändringar är man i den äldsta gruppen (56-79 år).
Uppseendeväckande är kanske att 5 % av svenskarna är inte villiga att göra någonting för att förbättra klimatet. Betydligt fler män än kvinnor menar att de inte är villiga att göra någonting för att minska sin klimatpåverkan. Geografiskt sett sticker smålänningarna ut där hela 10 % svarat att de inte är villiga att göra någonting. Jämför man storstäderna är siffran högst i Stockholm och lägst i Malmö.
 
Källa: https://www.resia.se/resiabarometern-2019