Media
Publicerat: 2019-05-28

Spaning

Endast 3 av 10 läser papperstidning på morgonen

Endast 3 av 10 läser papperstidning på morgonen

Nordicoms senaste rapport ”Mediebarometern 2018” visar att sedan 2009 har andelen användare av medier på traditionella medieplattformar minskat. Nedgången märks särskilt under senare år vilket till stor del beror på att tv/rörlig bild, radio och tidningar i dag kan användas med flera digitala tjänster.
Om vi ser till befolkningen som helhet har medierna, trots den nedåtgående trenden, fortfarande en betydligt större räckvidd i traditionell form än i digital men användningen av tablålagd tv, vanlig radio och dagstidningar på papper går tillbaka och de digitala medieplattformarna går framåt.
Det är bara den totala användningen av tv som är stabil trots plattformsförskjutningen. Även om det totala tv-tittandet länge har legat strax över 80 procent har en stor del flyttat från traditionellt tablålagt tittande till strömmat tittande; ande­len som tittar på strömmad tv har ökat från 22 procent till 36 procent mellan åren 2015 och 2018.
 
Läs rapporten: https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/mediebarometern-2018-medievanor-under-40-ar