Media
Publicerat: 2017-02-06

Spaning

Google och Facebook i samarbete mot falska nyheter i Frankrike

Google och Facebook i samarbete mot falska nyheter i Frankrike

Förra månaden tog Facebook ett initiativ mot falska nyheter i Tyskland. Företrädare för regeringen hade då uttryckt oro för att parlamentsvalet i september skulle kunna påverkas om det florerar många påhittade nyheter i sociala medier. I samband med det förestående franska presidentvalet gör nu Facebook och Google gemensam sak för att även där försöka begränsa spridningen av falska nyheter. Mankommer att samarbeta med flera medieföretag som AFP, BFM TV, L'Express och Le Monde. Google kommer också att samarbeta med företaget First Draft inom ramen för projektet CrossCheck. Här kommer man med hjälp av journalister och diverse digitala verktyg att arbeta med att hjälpa allmänheten så att de lättare kan avgöra vilka nyheter och vilken information som är pålitlig.
Läs mer här: https://firstdraftnews.com/crosscheck-launches/