Värderingar
Publicerat: 2015-01-20

Spaning

Enkätskolk oroar SCB

Enkätskolk oroar SCB

För Statistiska Centralbyrån blir det allt svårare att få folk att svara på dess enkätundersökningar. Bortfallet på den månatliga arbetskraftsundersökningen, AKU, låg i november 2014 på 38,8 procent medan det 2007 låg på 18,9 procent. I den senaste mätningen av hushållens utgifter låg bortfallet på hela 62 procent, vilket gjorde att SCB fick radera vissa uppgifter ur undersökningen pga att de var alldeles för osäkra. Den negativa trenden bekymrar eftersom flera av de undersökningar SCB gör ligger till grund för stora politiska beslut.
Anledningen till att folk är så svåra att nå tros delvis bero på en rådande "enkätinflation", vilket har gjort att folk tröttnat på att svara på undersökningar. Det tros även bero på att folk är misstänksamma till okända nummer som ringer och en grundinställning att man själv inte har så mycket att vinna av att lägga tid på att svara på frågor.
Fortsätter bortfallet att minska kommer det att få stora konsekvenser på SCB:s arbete, med undersökningsresultat som är så osäkra att trovärdigheten kommer att ifrågasättas.
Läs mer: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-officiella-statistik-hotar-att-bli-missvisande/