Arbetsliv Hem / Boende Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-03-19

Spaning

Energianvändning 2050

Energianvändning 2050

Fram till 2050 kommer vi använda mindre energi, vilket till stor del beror på att vi stänger kärnkraftsreaktorer. Däremot kan elbehovet komma att öka framöver då flera delar av samhället elektrifieras. Det visar alla sex energiscenarier som tagits fram i Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem.

Minskningen är tydligast efter 2035. Det beror framförallt på att alla kärnkraftsreaktorer tas ur drift, vilket minskar den totala energitillförseln. Även den totala energianvändningen påverkas då energiförlusterna från kärnkraften står för nästan 20 procent av den totala energianvändningen.

Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader beroende på scenario.

I samtliga scenarier ökar energianvändningen i industrisektorn och det är el och biobränsle som ökar i första hand. Elektrifiering inom olika sektorer innebär ett ökat elbehov, men är ett sätt att ställa om energisystemet till lägre fossilberoende.

Ladda ner rapporten här: http://www.energimyndigheten.se/statistik/prognoser-och-scenarier/