Hem / Boende Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-08-08

Spaning

Enklare liv med digital teknik

Enklare liv med digital teknik

I en ny rapport från Accenture kartläggs svenskarnas inställning till teknkikberoende i hemmet.  Rapporten “Putting the Human First in the Future Home, framtagen av Accentures digitala hub ”The Dock”, visar att konsumenter känner viss oro inför ny teknik i hemmet, och att företag behöver utgå från människans behov när ny interaktiv teknik utvecklas. Studien har därför kartlagt hur användare över hela världen förhåller sig till teknik i sin hemmamiljö, och ger en inblick i hur företag kan utveckla nya lösningar för det smarta hemmet. Rapporten baseras på en undersökning med 6000 deltagare från länder över hela världen, däribland Sverige.
I undersökningen framkommer det att hemmalivet har blivit allt viktigare för svenska konsumenter: nästan hälften av de tillfrågade (48 procent) spenderar mer tid i sina hem än de gjorde för fem år sedan.
Mer än 74 procent av svenska konsumenter tycker att tekniken i hemmet förenklar deras liv. Tekniken underlättar vardagen genom att förenkla allt ifrån att förbereda mat och beställa livsmedel via nätet till att betala räkningar via sin internetbank. Men en stor del av de tillfrågade (40 procent) uppger också att tekniken skapar en känsla av lathet eftersom så mycket kan göras utan att lämna soffan.
Närmare hälften (47 procent) håller med om att den nya tekniken gör dem mer uppkopplade och skapar ett roligare liv i hemmet. Samtidigt påstår nästan fyra av tio svenska konsumenter att teknik kan vara påträngande (38 procent). Hälften av de svarande upplever att tekniken utgör ett hinder för social interaktion (50 procent). Denna känsla är dock mer utbredd i övriga Europa (62 procent), USA (66 procent) och Australien (65 procent).
De yngsta deltagarna i undersökningen är mest negativa till i vilken utsträckning tekniken påverkar deras liv. Hälften av svenskar i åldrarna 18-34 år oroar sig över att de har blivit alltför beroende av teknik, samtidigt som 41 procent av de tillfrågade i denna åldersgrupp även är rädda för hur mycket information smarta enheter i hemmet samlar in om dem.
Något förvånande är att den grupp som är mest positiv och har störst förtroende för ny teknik i hemmet, är de som är 65 år och äldre, en grupp som många teknikföretag har förbisett. En majoritet av denna grupp upplever att smarta enheter i hemmet gör deras liv både enklare och roligare (69 procent respektive 60 procent). Närmare tre av tio (28 procent) upplever också att tekniken i hemmet ökar tryggheten.
 
Källa: https://www.accenture.com/us-en/insights/living-business/future-home
Bild: Depositphoto