Arbetsliv Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-10-17

Spaning

Ersättning direkt vid flygförsening

Ersättning direkt vid flygförsening

(Ett franskt försäkringsbolag) AXA använder sig av digital information för att ersätta sina kunder direkt vid flygförseningar, kunderna behöver inte ens ansöka. Produkten de skapat kalla Fizzy (app) som flygresenärer har sina resor i och som känner av ifall deras flight blir försenad/inställd.
Läs mer: https://fizzy.axa/