Teknik / Prylar
Publicerat: 2013-03-25

Spaning

Ett internet för prylar?

Ett internet för prylar?

1999 förutspådde Kevin Ashton, en pionjär och entreprenör inom teknologi, att maskiner och prylar inom en snar framtid skulle vara kapabla till att generera och samla in data självmant, utan mänsklig tillsyn. Ashton gav förutspåelsen namnet: "Internet of things", ett så kallat internet för prylar. Förutspåelsen kanske låter som science fiction, men om man ska tro Massachusetts Institute of Technology, en av USA:s mest framstående tekniska universitet, så är 2013 genombrottsåret för internetet för prylar. Hur ter sig då detta internet? Ett internet för prylar möjliggörs i huvudsak av prylar och maskiner med Radio Frequency Identification (RFID) taggar som avläser information på avstånd och trådlösa sensorer som distribuerar denna information via ett trådlöst natverk.
Ett populärt exempel I dagsläget på internetet för prylar är Nike’s teknik för mätning av fysisk aktivitet: Nike+. Framtida tilllämpningar exemplifieras b.la av “smarta” prylar och maskiner: kök som beställer mat, och lägenheter och hus vars värme och el tillförsel regleras beroende på vart man befinner sig.
Faktumet att Europeiska unionen har ett initiativ som fokuserar på utvecklingen och standariseringen av internetet för prylar, tyder på detta internetets innebörd för framtiden.
Läs mer: http://www.technologyreview.com/view/509546/2013-the-year-of-the-internet-of-things/
http://www.iot-i.eu/public
http://www.comsoc.org/blog/internet-things-and-things