Trendanalys: Virtuella influencers

Influenser, dvs mer eller mindre kända människor som mer eller...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: Allt uppkopplat (Internet of Things)

Sakernas Internet (Internet of Things) har det talats om ända sedan introduktionen av det mobila 3G-systemet i början av 2000-talet. Det finns en framtidsvision om att i stort sett alla prylar, alltifrån brödrostar till lastbilar, kommer vara uppkopplade och kunna kommunicera med varandra och andra. Området, som även går under benämningen M2M (maskin till maskin), berör de flesta branscher och områden. Inom branscher som hälso- och sjukvård, och energi och transport finns stora samhällsvinster, affärsmässiga vinster och/eller mänskliga vinster att hämta genom att nyttja uppkopplade prylar såsom EKG-monitorer, uppkopplade bilar, elmätare, larm, sensorer mm.


50 miljarder uppkopplade prylar

En stark drivkraft kring utvecklingen av trenden är att det har blivit billigt att sätta in små datorer i vad som helst och koppla upp dem trådlöst via mobilnätet. På så vis kan ett föremål enkelt kopplas ihop med olika typer av information på internet. Föremål kan också förses med olika sensorer för att registrera till exempel ljusförhållanden, temperatur, rörelser, position, hastighet eller något liknande. Hopkopplingar gör det också möjligt att fjärrstyra prylar via internet, antingen manuellt eller automatiskt.

Vårt samhälle är redan idag i hög grad uppkopplat. Enligt statistik från Telia passerade under 2013 antalet uppkopplade prylar i Norden befolkningen och Telias bedömning är att utvecklingen kommer att fortsätta. Vi kommer att se en årlig tillväxt på antalet uppkopplade prylar med ca 30% fram till 2017, vilket är dubbel så mycket som den årliga tillväxten globalt. Det betyder att under 2017 kommer det i runda slängar finnas 2,6 uppkopplade prylar per person i Norden. Och det tar inte slut där. Enligt en uppskattning från telekomföretaget Ericsson kan över 50 miljarder föremål komma att kopplas upp på internet redan till år 2020.

Tjänster finns inom alla möjliga områden – riktade till både företag och konsumenter – och en uppsjö av idéer om vad man skulle kunna göra. Oavsett vad som utvecklas till succéer kan vi vara säkra på att vår vardag lär påverkas av utvecklingen. Hos konsumenten finns en vilja och en drivkraft att få en enklare vardag och utvecklingen mot att allt blir mer och mer uppkopplat kommer att kunna eliminera många ouppskattade arbetsuppgifter. Det finns redan nu många produkter och tjänster utvecklade på detta område. Några intressanta exempel från olika branscher:

– Transport. Bilindustrin jobbar hårt med att koppla upp fordon för att på så sätt öka säkerheten och bekvämligheten i dem. Det talas mycket om förarlösa bilar och det är Googles självgående bilar som inledningsvis har getts störst uppmärksamhet. Bilarnas kommunikation med varandra är en av grunderna för att de ska kunna användas, därför är tekniken intressant för många av de biltillverkare som har inlett egna forskningsprojekt. Volvo i Göteborg är en av dem som kommer att testa självgående bilar.

– Hemmet. Det intelligenta hemmet har det talats länge om, men det är först med dagens teknik som de verkliga förutsättningarna finns. Framtidens hem kommer att vara fullt av prylar som kan kommunicera med omvärlden, varandra och de boende. Det finns redan en mängd produkter på marknaden, alltifrån kylskåp till termostater, som är mer eller mindre intelligenta och kan kommunicera med sin omgivning. Antalet produkter växer hela tiden.

– System. Ett närliggande område är de system som krävs för att de olika apparaterna ska kunna kommunicera med varandra och andra system. Stora aktörer som Apple, Google och Microsoft tävlar om vems system som ska styra och koppla upp och ihop framtidens smarta prylar i hemmet. Efter att Google köpt smarttermostatföretaget Nest har de nu lanserat ett program för utvecklare – Nest Developer Program. För utomstående app- och pryltillverkare är det med detta program enkelt att bygga tillämpningar ovanpå, eller som komplement till Nests egen hårdvara.

– Shopping. Framtidens butik kommer att ha mycket större kunskap om vilka som är i butiken och kunna erbjuda kunder olika information baserat på vem de är och var de är i butiken. Bluetooth Low Energy (BLE) är en teknik som kommer vara väsentlig, då den gör att Bluetooth 4,0-enheter som PayPal Beacon, Estimote och iBeacon kan kommunicera med smartphones. På så sätt kan kunder få skräddarsydda meddelanden till mobilerna baserat på var i butiken de befinner sig.

– Hälsa. Området hälsa och träning har de senaste åren svämmat över av prylar som registrerar vad du gör, hur du mår och vad du stoppar i dig. Den information som samlas in kommunicerar sedan med en app i telefonen och/eller en molntjänst. Nästa steg kommer att handla om att kunna aggregera denna information och med hjälp av artificiell eller mänsklig intelligens kunna ge rekommendationer om hur användaren bäst hanterar sin hälsa.


Uppkopplade kläder, hem och sportprylar

trojaVid Textilhögskolan i Borås har man tagit fram en tröja som mäter hur du andas och talar om det för din läkare. Men även träningsintresserade kan ha nytta av den av smarta textilier. Tröjan är framför allt tänkt för äldre personer som lider av exempelvis sömnapné, andningsuppehåll i sömnen.

 

 

Chui är den intelligenta ringklockan som ska underlätta ditt liv. Den kommunicerar med dig i realtid och låter dig kommunicera med besökaren, eller så kommunicerar den åt dig. Chui har en ansiktsdetektor, så den känner igen dina vänner (och ovänner) och öppnar automatiskt för dem du registrerat. Den har dessutom rörelsedetektor för att kunna meddela dig om du har ovälkomna besökare, eller sent insmygande ungdomar.

 

sonytennis

Sony har utvecklat ett tennistillbehör som ska göra användaren till en bättre tennisspelare. Det nya tillbehöret är en sensor som fästs inne i tennisracket och som mäter hur användaren spelar. Enligt Sony mäter hastigheten i slaget, bollens hastighet, var bollen träffar racket samt vilken sorts slag man använt. Datanskickas sedan trådlöst till mobiltelefonen där träningen eller matchen kan analyseras.

 


Intelligentare kommunikation

– Bättre anpassade erbjudanden, den uppkopplade tillvaron kommer att göra det möjligt för framtidens företag att samla in information om sina kunder i realtid och därefter anpassa erbjudanden och kommunikation till enskilda individer.

– Automatisering av vardagssysslor. Intelligentare hushållsmaskiner kommer också att öppna möjligheter för konsumenten att överlåta och få hjälp i sin vardag. T ex ugnar som talar om hur du ska laga maten, tvättmaskiner som automatiskt tvättar dina kläder.

– Ett samhälle där ”allting” är uppkopplat är långtifrån utan risker. Ett av de mer uppenbara hoten är risken för ett övervakningssamhälle. Med en stor mängd insamlad information som lagras om vem som gör vad, var och när, är det möjligt att den informationen hamnar i fel händer och används i fel syfte. Då öppnar en ny marknad upp sig för företag som erbjuder tjänster och produkter för att skydda konsumenten mot hacker-attacker, och då inte bara mot datorer, utan även andra prylar i hemmet.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
 • Billig teknik. Att kostnaden är låg, både att tillverka och koppla upp prylar, göra att utvecklingen går snabbt.
 • Infrastruktur. Det satsas mycket på utbyggnaden av mobilnätet, vilket är en förutsättning för trenden.
 • Stora vinster. Samhällsvinster med tekniken är bland annat effektiviseringen av elnäten. Det finns även stora affärsmässiga och mänskliga vinster.
 • Bekvämlighet. Tidsbrist är en av den moderna människans utmaning och utvecklingen av IT och mobilitet kan bidra till att förenkla och automatisera många tidskrävande och mindre stimulerande arbetsuppgifter.
 • Bättre information. Företag kan med hjälp av bättre anpassad information erbjuda smartare och mer användbara tjänster till kunden.
 • Ökad säkerhet. Med bättre information om t.ex. vart och hur självgående bilarna körs kan göra trafiken säkrare.
 • Enklare vardag. En automatisering av hushållssysslor gör att vardagsbestyr kan utföras utan inblandning av människan.
 • Hjälp med kunskap. Kan konsumenten få mer kunskap, t.ex. om hur mycket energi som förbrukas vid en viss tidpunkt, är det möjligt att förändra beteenden och därigenom spara både tid och pengar.
 • Övervakningssamhälle. Negativa associationer till att leva i ett övervakningssamhälle och riskerna med att stora mängder information finns lagrad driver emot utvecklingen.

FAKTA

 • 2013 fanns det betydligt fler mobilabonnemang än invånare i Sverige, enligt SCB (2014)
 • Under 2014 kommer 99% av Sveriges befolkning ha tillgång till 4G-nätet, enligt Telia. Utbyggnad och förbättring av det mobila nätet är både drivande och nödvändig för en ökning av uppkopplade prylar.
 • Enligt Cisco fanns det 2013 sju miljarder mobila enhet i världen, och förväntningarna är att antalet i slutet av 2014 har passerat världens befolkning. 2018 väntas det finnas fler än tio miljarden mobil-anslutna enheter, inklusive M2M-moduler.
 • En rapport av Telenor Connexion  (2014) visar att vart tredje svenskt företag anser att Internet of Things är kritiskt för företaget inom fem år.
Relaterade spaningar