Trendanalys special: Världen post corona - fyra scenarier

Hur ser världen ut efter coronapandemin? Det är en fråga...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: Bioidentifiering

Biometri har länge använts till personidentifiering, men nu håller tekniken på att spridas till nya områden. Framförallt går utvecklingen framåt när det kommer till bioidentifiering vid betalningar och, till viss del, marknadsföring. Trenden med biometri och bioidentifiering har pågått länge, och har efter att stundvis blivit ratad nu fått ett nytt uppsving. Med en lång utvecklingshistoria och en mognare marknad kan man nu se den vara i ett implementeringsstadie. Fler och fler utvecklare och företag satsar på tekniken och med smartare teknik, i allt från mobiltelefoner till bilar, är en bredare tillämpning att förvänta.


Kroppen som id-kort

Biometri är en benämning på tekniker som används för att mäta delar av kroppen elektroniskt och på så sätt identifiera en individ. Identifieringen sker mot bakgrund av biologiska egenskaper, vanligtvis genom fingeravtryck, röst- och ansiktsigenkänning, ögonskanning (iris eller retina) eller venigenkänning. Andra sätt att identifiera och verifiera en individ är bland annat på dennes gångstil, hjärtslag, DNA och lukt.

Den stora fördelen med biometriteknik är att det anses vara en av de absolut säkraste identifikations- och autentiseringsmetoderna. De används därför ofta i högriskverksamheter, som t.ex. på kärnkraftverk, flygplatser och offentliga myndigheter. Sedan 2009 innehåller EU-passen biometrisk data i form av både ansiktsigenkänning och fingeravtryck. En anledning till att bioidentifiering ännu inte har slagit så stort, som det för flera år sedan förutsågs, är att tekniken upplevts krånglig och att det endast i ett fåtal fall som en sådan avancerad säkerhetslösning är nödvändig. En annan anledning är att biometritekniker av många anses vara kontroversiella, framförallt ansiktsigenkänning. Motståndet riktas främst mot lagring av känslig, biologisk information och integritetskränkning. Det brukar sägas, däremot, att tv-spelen (Xbox Kinect) tagit biometrin in i hemmen, och förväntningarna är att bara konsumenterna blir vana vid tekniken så kommer de att inse värdet med den.

Bioidentifiering har stor potential att ersätta våra id-kort och pinkoder. Det typiska är kanske främst myndigheter och militäranläggningar som kräver identifiering via biometriskt säkerhetssystem för inpassage, men även andra har börjat använda dessa lösningar. Gym- och idrottsanläggningar kan t.ex. hållas obemannade vissa tider med hjälp av att medlemmarna avkrävs en bioidentifikation. På gymkedjan Fitness24Seven registreras medlemmars fingeravtryck, och IKSUs träningsanläggning i Umeå har testat ansiktsigenkänning. Röstidentifiering har kommit långt i utvecklingen och många företag använder det. Framförallt är denna teknik praktisk när det kommer till alla de tjänster som finns i mobiltelefonerna. Genom att säga ”rösten är min lösen” är man identifierad.

Inom betalningsområdet utvecklas bioidentifiering med samma syfte som mobila betalningar med t.ex. NFC. Det ska bli smidigare och säkrare att betala, och id-, betal- och medlemskort är snart ett minne blott. För att förbereda sig för framtiden har bland annat Visa börjat experimentera med biometriska betalningssystem. Apples senaste iPhone-modeller kombinerar redan fingeravtryck med NFC för mobila betalningar och flera efterföljare väntas.

Användandet av biometri med syfte att identifiera kunder för realtidsmarknadsföring kommer att bli en intressant utveckling att följa framöver. Det har testats på busshållplatser av bland annat hjälporganisationen Plan och Coca-Cola i Storbritannien. Offentliga platser, som just busshållplatser, butiker och köpcentrum är passande miljöer för ändamålet, såsom andra ställen som samlar potentiella mottagare av reklambudskapen. Tekniken fungerar genom att ansikten skannas för att ålder och kön ska identifieras på kunderna. När det är ungefärligt fastställt går det då att rikta och anpassa reklam och skicka personliga erbjudanden till dessa. Fördelarna för konsumenterna motiveras bland annat med att det ger dem värde och att de får en bättre och personligare shoppingupplevelse.


Skräddarsytt och personligt

Det finns nu flera intressanta exempel på hur bioidentifiering utvecklats inom olika områden med hjälp av olika biometritekniker:

nymiFöretaget Bionym har tillverkat armbandet Nymi som genom hjärtrytm identifierar bäraren, som då slipper allt vad pinkoder, nycklar och id-kort heter. Armbandet interagerar med flera olika prylar, som datorn, mobiltelefonen och bilen, via bluetooth, plus att det även kan kopplas till email och sociala medier m.m.

 

 

quixterFöretaget Quixter har tagit fram en betalningslösning där handflatan på personen skannas av och venstrukturen analyseras. Genom att lägga handen på scannern kan betalningen smidigt och säkert vara genomförd inom några sekunder.

 

 

smartdigitalSmartMetrics lanserade i slutet av 2013 den digitala plånboken One Card Digital Wallet, som lagrar information från ett eller flera kort i ett enda smart kort. Genom att dra fingret över en linjesensor identifierar användaren sig för att öppna plånboken och kunna betala. Den biometriska lösningen med fingeravtrycksautentisering kommer från Fingerprint Cards (FPC).

 


Tekniken och integriteten

– Integritet blir en ödesfråga. Att ha kameror och skannrar som läser av ens ansikte i var och vartannat hörn är i dagsläget väldigt kontroversiellt och ifrågasatt gällande privatliv.

– Ökat fokus på nya digitala betalningsmetoder, ett område där bioidentifiering kommer väl till pass.

– Standarder blir viktigt. Likt andra teknikområden så karakteriseras även bioidentifiering initialt av att en mängd olika lösningar prövas. För ett brett genomslag krävs att generella standards utvecklas och antas.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Användarvänligt. Så länge tekniken fungerar är bioidentifiering snabb, smidig och bekväm, och man slipper begränsningarna med lösenord, koder och id-kort.
  • Säkerhet. Biometri sägs vara säkrare än andra identifieringsmetoder. De biologiska egenskaperna hos en individ är unika, och de är ytterst svåra att kopiera. Med mer känslig data samlad i laptops och mobiltelefoner ökar säkerhetsbehovet på privata enheter.
  • Effektivisering. Det finns många effektiviseringsvinster att hämta med biometritekniker – inte minst när det gäller kostnad och tid.
  • Krångligt. En anledning till att trenden med biometri tidigare mognat långsamt är att tekniken upplevs som krånglig. Vad händer om man t.ex. fått ett skärsår i det finger som ska skannas?
  • Behov? Frågan är hur stor efterfrågan är på att ha så avancerad (och jämförelsevis dyr) teknik på konsumentprodukter som t.ex. datorer och mobiltelefoner?

FAKTA

Relaterade spaningar