Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2017-01-13

Spaning

EU vill att robotar skall ha kill-switch

EU vill att robotar skall ha kill-switch

Enligt EUs utredning kan robotar "utlösa en ny industriell revolution som troligen inte kommer att lämna någon del av samhället oberört". Utredningen belyser också att robotar kan komma att utgöra ett potentiellt hot mot människor, då AI kan komma att bli vida överlägsen den mänskliga intelligensen. Förslaget är därför att alla robottillverkare måste bygga in en Kill Switch i alla robotar. Man föreslår även en ny EU-myndighet som skall bistå med teknisk, etisk och regulatorisk expertis.
Källa: EU och DI