Media Reklam Shopping
Publicerat: 2024-02-01

Spaning

EU vill sätta stopp för ”greenwashing”

EU vill sätta stopp för ”greenwashing”

För att bättre skydda konsumenternas rättigheter, främja miljövänliga beslut och bygga en cirkulär ekonomi som återanvänder och återvinner material, gör Europaparlamentet en uppdatering av regler om affärsmetoder och konsumentskydd. Genom denna uppdatering vill man sätta stopp för sk greenwashing. Greenwashing är att ge en felaktig bild av en produkts miljöpåverkan eller fördelar, som kan vilseleda konsumenterna.

För att stoppa detta kommer EU att förbjuda:

  • generiska miljöpåståenden på produkter utan bevis
  • påståenden att en produkt har en neutral, minskad eller positiv inverkan på miljön baserat på att producenten skulle ”kompensera för utsläpp”
  • hållbarhetsmärkningar som inte är baserade på godkända certifieringssystem eller upprättade av offentliga myndigheter

EU kommer också att förbjuda:

  • reklam för varor som har designegenskaper som kan minska en produkts livslängd
  • obevisade hållbarhetspåståenden när det gäller användningstid eller intensitet under normala förhållanden
  • påståenden att varor skulle vara reparerbara när de inte är det

Ovanstående godkändes under plenarsessionen i EU-parlamentet i januari 2024. Rådet måste också ge sitt formella godkännande. Medlemsstaterna har sedan 24 månader på sig att införliva uppdateringen i sin nationella lagstiftning.

 

Källa: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20240111STO16722/stoppa-greenwashing-sa-reglerar-eu-miljopastaenden

 

Bild: Depositphotos