Kultur / Fritid
Publicerat: 2021-01-27

Spaning

Europas musikbransch ned 75 procent

Europas musikbransch ned 75 procent

Den kulturella och kreativa sektorn är bland de som drabbats hårdast av effekterna av covid-19. I en ny studie från konsultföretaget EY presenteras siffror över branschens utveckling och betydelse både för Europas ekonomi och sysselsättning. Studien ”Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after covid-19” visar den kulturella och kreativa sektorns stora betydelse för EU:s ekonomi. Innan covid-19 hade sektorn mer än dubbelt så många anställda som telekomindustrin och fordonsindustrin tillsammans, och högre tillväxt än EU:s genomsnitt. Aktörerna i sektorn representerade tillsammans 4,4 procent av EU:s BNP.
Konsekvenserna av pandemin, med restriktioner för social distansering och nedstängningar av konsertlokaler, har dock slagit tungt. Den kulturella och kreativa sektorn har drabbats hårdare än turistindustrin och nästan lika mycket som flygbranschen. Under 2020 har hela den kulturella och kreativa sektorn I EU tappat över 30 procent av sin omsättning - sammanlagt 216 miljarder euro. Musiksektorn och scenkonsten har drabbats ännu hårdare, med en nedgång på 75 procent respektive 90 procent.
 
Källa: https://www.rebuilding-europe.eu/
 
Bild: Depositphotos