Hälsa / Träning Kultur / Fritid Reklam
Publicerat: 2022-06-14

Spaning

Samsung uppmärksammar hörsel-nedsättning med speciell låt

Samsung uppmärksammar hörsel-nedsättning med speciell låt

Samsung släpper en låt ihop med svenska Nea och norska Skinny Days i syfte att lyfta frågor kring hörselnedsättningar och uppmuntra till att njuta av musik på ett ansvarsfullt sätt. Låten består av frekvenser och element som vanligtvis används i hörseltest och är producerad i samarbete med audiologen Peder Heggdal. Låten Heartbeat är skapad i syfte att belysa frågor kring hörselnedsättningar och innehåller element och frekvenser som är svårare att uppfatta av personer med känslighet för högfrekventa ljud. För att hjälpa lyssnaren att upptäcka frekvenserna har Samsung skapat en visualisering som visar var i låten frekvenserna finns. De olika frekvenserna i låten är producerade av Peder Heggdal, audiolog och en av Norges ledande experter inom hörselnedsättningar. Låtens första segment innehåller frekvenser vid 17 kHz, 16 kHz och 10,6 kHz. Vissa frekvenser är lättare att urskilja medan andra är svårare beroende på lyssnarens hörsel. Det andra segmentet ingår i en del av spåret där ord har gömts bland andra ljud. Dessa ord kan vara svårare att urskilja för lyssnare med minskad känslighet för högfrekventa ljud.
 
Källa: https://www.samsung.com/se/explore/brand/love-of-sound/
 
Bild: press Samsung