Resa
Publicerat: 2019-07-09

Spaning

Få använder nya mobilitets-tjänster

Få använder nya mobilitets-tjänster

Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00397/3529f5be-b3b5-4195-8df6-a604502d15ce.pdf

Bild: Svensk Kollektivtrafik