Privatekonomi
Publicerat: 2020-07-15

Spaning

Få har sett över sitt egna sparandes klimat-påverkan

Få har sett över sitt egna sparandes klimat-påverkan

Varannan svensk tycker att det är viktigt att deras sparpengar investeras med omtanke för klimatet, men bara två procent har själva aktivt sett över sitt sparande utifrån ett klimatperspektiv. Det visar Folksams undersökning ”Så sparar svenskarna” som tagits fram i samarbete med Kantar Sifo. Närmare hälften av svenskarna har dragit ner på mat med högt klimatavtryck och lika många på shopping av kläder. Men väldigt få har alltså valt att påverka genom sitt sparande.
Inte oväntat finns det en korrelation mellan hur viktigt svenskar tycker att det är att ens pengar investeras med omtanke om klimatet och hur pass orolig man är för klimatet. Ju oroligare man är desto viktigare tycker man att det är. Dock är det ingen skillnad i vilken grad man sett över sina sparpengar utifrån ett klimatperspektiv. Var tredje svensk tycker dessutom att det känns olustigt att de inte vet om deras pengar är investerade med klimatomtanke.
Enligt ”Så sparar svenskarna” anser hälften av de som sparar långsiktigt att det är viktigt att banker och sparbolag ser till att spararnas pengar investeras ansvarsfullt i en hållbar riktning. Men samtidigt anser färre än var tredje att deras nuvarande bank eller sparbolag lever upp till det.
 
Källa: https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2020/07/07/svenskar-ar-klimatmedvetna-men-fa-har-sett-over-sitt-egna-sparandes-klimatpaverkan/
 
Bild: Depositphoto