Privatekonomi Resa
Publicerat: 2016-03-02

Spaning

Ökad nybilsförsäljning

Ökad nybilsförsäljning

Ett tecken på att privatekonomin är god bland svenskar är att försäljningen av nya bilar ökade med 12,7 procent mellan februari 2014 och februari 2015.
Dieselbilar står för 55,2 procent vilket är en minskning med 4,5 procent. Bilar drivna av el, etanol eller gas ökade med 6,1 procent och stod för 7,6 procent av nyregistreringarna.
Mer information och detaljerad statistik finns här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/10509/10516/Behallare-for-Press/399772/