Kultur / Fritid
Publicerat: 2012-01-15

Spaning

Facebook-försäkring

Facebook-försäkring

En marknad som reagerat positivt trots (eller kanske tack vare) det instabila ekonomiska läget är andrahandsmarknaden. Vi köper och säljer som aldrig förr på till exempel Blocket och Tradera. Att det dessutom ligger i linje med en annan stark trend, nämligen miljötrenden, tyder på att "second hand-marknaden" kommer fortsätta att växa. Alla dessa transaktioner privatpersoner emellan leder oundvikligen till en hel del möten mellan människor som annars inte skulle träffats. Några som uppmärksammat detta är Kanal 5 som ska göra ett program om just köp- och säljhandeln där man kommer att följa förväntansfulla Blocket-köpare.
I takt med att andrahands-handeln ökar uppstår ett större behov av att kunna lita på varandra. Innerst inne är nog de flesta Blocket- och Traderahandlare lite nervösa att den andra parten ska vara en fifflare eller allmänt obehaglig att handskas med. Och här kommer Facebook in i bilden. Som bekant har många arbetsgivare sedan en tid tillbaka använt sig av Facebook och andra sociala nätverk för att "få veta mer" om arbetssökande samt i vissa fall för att övervaka befintliga anställda. Nu ser det ut som att allt fler köpare och säljare också börjar använda Facebook, för att försäkra sig om att den andra parten är pålitlig. Man kan förstås fråga sig i vilken utsträckning det går att avgöra hur pålitlig någon är genom att titta på dennes Facebook-profil men det kan åtminstone kännas lite tryggare. Det känns otroligt att det här kommer att påverka hur pass offentliga respektive privata vi är på Facebook i någon större utsträckning men vem vet, kanske är det någon som slipper göra en dålig affär.