Media Reklam
Publicerat: 2016-04-13

Spaning

Facebook lanserar Bots

Facebook lanserar Bots

På Facebooks utvecklarkonferens F8 lanseras nu ett teknik som kallas Messenger Platform. Syftet är att privatpersoner ska kunna, på ett enkelt sätt, kommunicera med företag i Messenger. Men det är inte personer på företaget utan det är AI-system i botten som svarar på dina frågor. Så du pratar helt enkelt med en robot, därav namnet bot.
Det går till så att du i messenger söker efter ett företag, t ex CNN. Sedan konverserar du med CNN som om det vore en person. Du kan ställa frågor om börskurser, företag och andra saker och får sedan svar. Samtalet utvecklas till en dialog mellan dig och företaget. Du kan få boten att skicka relevanta nyheter till dig. Beställa produkter etc.
Många företag har redan utvecklat bots. Några exempel är Burger King, Über, CNN, Washington Post, KLM. Men den stora explosionen ligger framför oss.
För dig som inte vet vad en bot är rekommenderar vi att du sätter dig in i det. Just nu har appar stagnerat och från att vi laddade ner nya appar varje dag så laddar vi knappt ner några nya överhuvudtaget. Det många spår blir det nya stora är bots.
Läs mer: https://messengerplatform.fb.com/
Vill du veta vilka bots som finns: https://botlist.co/
Om du vill utveckla: https://developers.facebook.com/blog/post/2016/04/12/bots-for-messenger/