Media Reklam
Publicerat: 2017-02-03

Spaning

Facebook och Youtube vinner mark

Facebook och Youtube vinner mark

Annonsfinansierad webb-TV (AVOD), fortsätter växa och tar andelar av de totala annonsinvesteringarna i rörlig bild enligt den senaste sammanställningen från Mediavision. En förklaring är att tittandet på AVOD ökade under förra året, samtidigt som traditionellt TV-tittande fortsätter minska. Men det är framförallt globala aktörer som vinner mark. Under 2016 uppmättes det traditionella TV-tittandet till sin lägsta nivå sedan 2005. Samtidigt ökade tittartiden för annonsfinansierad webb-TV med nära 20 procent jämfört med 2015, framförallt tack vare Facebook och Youtube. Lokala aktörer å andra sidan, hamnar i skuggan av de globala jättarna. Svenska kanalhus och tidningsbolag minskar sin andel av totalt tittande på kommersiella fritjänster från 37 procent Q4 2015 till 29 procent Q4 2016. Samtidigt ökar även reklamköpen i webb-TV. 2016 omsatte reklam i rörlig bild drygt sex miljarder kronor, enligt IRM (Institutet för Reklam- och mediestatistik). Av den totala summan stod webb-TV för drygt en miljard kronor eller 17 procent. Andelen väntas öka.
Läs mer här: http://www.mediavision.se/nyhet/mediavision-facebook-och-youtube-vinner-mark-pa-svensk-webb-tv-marknad/