Media
Publicerat: 2017-11-10

Spaning

Fake news kommer att bli allt vanligare enligt Gartner

Fake news kommer att bli allt vanligare enligt Gartner

2022 spår analysföretaget Gartner att de flesta individerna i världens utvecklade ekonomier att konsumera mer falsk information än sann information. Kanske ännu mer skrämmande är att Gartner förutspår att ny teknik kommer att medföra att bilder och filmer kan manipuleras så att det är mer eller mindre omöjligt att se om något är sant eller inte.
För att göra bilden ännu mörkare så uppger Gartner att om fyra år, 2021, kommer AI att vara bättre på att skapa falskt innehåll än på att upptäcka det. Vilket man menar kommer att skapa ett race mellan dessa system, (de som skapar fake news och de som upptäcker dem). Vilket i sin tur kommer att göra läsarna ännu mer förvirrade och göra det ännu svårare att bedöma vad man kan lita på.
Läs mer om detta och andra förutsägelser på: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2018-and-beyond/