Media Värderingar
Publicerat: 2023-05-03

Spaning

ChatGPT har återskapat Dawit Isaaks röst

ChatGPT har återskapat Dawit Isaaks röst

På Pressfrihetens dag den 3 maj uppmärksammar Pressbyrån det fria ordets betydelse. I år har Pressbyrån i samarbete med Reportrar utan gränser använt sig av AI-teknik för att ge den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak en tillfällig röst i en nyskriven artikel som publiceras i Expressen. Pressbyrån och Reportrar utan gränser har nu tillfälligt återskapat Dawit Isaaks journalistiska röst med hjälp av ChatGPT-4. Över 36 000 ord från tidigare publicerade samt censurerade artiklar signerade Dawit Isaak har matats in i AI-verktyget, vilket genererat en helt ny artikel som lyfter vikten av pressfrihet idag. AI-verktyget ChatGPT-4 har fått instruktionen att skriva artikeln med samma tonalitet, stilistiska språk och egenskaper som återfinns i Dawit Isaaks journalistiska arbete. Texten har sedan stämts av med Dawits familj och journalister som är välbekanta med hans texter. Projektet har förankrats med Dawit Isaaks familj som gett sin tillåtelse att publicera artikeln.

 

Källa: https://detfriaordet.nu/

 

Bild:Press Pressbyrån