Kultur / Fritid Privatekonomi
Publicerat: 2016-06-22

Spaning

Färre svenskar spelar om pengar

Färre svenskar spelar om pengar

Spelproblemen minskar generellt i Sverige men antalet personer med allvarliga problem blir fler. Samtidigt sjunker den totala andelen svenskar som spelar överhuvudtaget. Det visar Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade undersökning Swelogs. Swelogs visar att andelen som alls spelat om pengar det senaste året minskat jämfört med för sju år sedan - knappt 60 procent jämfört med ungefär 70 procent. Andelen som spelar varje månad har minskat från 44 till 27 procent. Däremot har andelen som spelat om pengar via internet ökat från 9 till 18 procent och omsättningen på spelmarknaden har inte minskat sedan 2008.
Andelen med problemspelande i befolkningen uppskattas i Swelogs till 1,7 %, varav en fjärdedel har så pass allvarliga problem att de skulle behöva stöd och behandling. Antalet personer med så allvarliga problem har ökat från ungefär 24 000 till 31 000 personer sedan 2008. Däremot minskar problemspelarna totalt sett eftersom andelen med mindre allvarliga spelproblem sjunker. Minskningen är tydlig i alla åldersgrupper bland både män och kvinnor - med några undantag. Bland kvinnor mellan 45 och 64 år ökar problemspelandet. När det gäller män var det tidigare gruppen mellan 18 och 24 år som hade den största andelen problemspelande. Där minskar det nu, medan andelen stiger bland männen 25-44 år.
Läs mer om undersökningen här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/juni/spelproblemen-minskar-men-de-med-allvarliga-problem-blir-fler/