Resa
Publicerat: 2022-05-30

Spaning

Fler än hälften planerar att köpa en elbil

Fler än hälften planerar att köpa en elbil

Enligt en ny global undersökning tänker 52 procent av bilköparna i Sverige köpa en elbil när det är dags att byta bil. Sverige sticker ut i undersökningen när det gäller det ökade intresset för helelektrisk bil. Bland svenska bilköpare svarar 21 procent att de planerar att köpa helelektrisk bil jämfört med fjolårets 6 procent. Bilköparna i Sverige särskiljer sig också mot övriga i världen genom att ladda elbilen mer frekvent. EY Mobility Consumer Index är en stor global undersökning om förändringar i resmönster, konsumenternas bilköpsbeteende och introduktionen av elfordon. Rapporten innehåller svar från totalt 13 000 respondenter från 18 länder och däribland Sverige. Bilköpare i Sverige följer genomsnittet i världen för att köpa en elbil (laddhybrid, hybrid eller helelektrisk). Mer än varannan bilköpare (52 %) i Sverige och globalt planerar att nästa bilköp blir en elbil. För Sverige är det en ökning med 4 procentenheter jämfört med fjolårets undersökning. Det har skett en stor ökning på två år globalt, då svarade 30 procent att de planerar att köpa en elbil vilket idag motsvarar en ökning med 22 procentenheter.
 
Källa: https://www.ey.com/en_gl/automotive-transportation/mobility-consumer-index-wave-3
 
Bild: Press EY