Resa
Publicerat: 2023-09-10

Spaning

Elektriskt flygbolag drivs av förnybar energi

Elektriskt flygbolag drivs av förnybar energi

Brittiska Ecotricitys har lanserat Ecojet, världens första elektriska flygbolag, som drivs av förnybar energi. Ecojets flotta kommer att bestå av konventionella plan med väteelektriska drivlinor. När det har konverterats kommer flygplanet att fungera med samma effekt som tidigare, men med en hundraprocentig minskning av CO2-utsläppen.

 

Källa: https://www.ecotricity.co.uk/our-news/2023/ecojet-dale-vince-launches-an-aviation-revolution

 

Bild: Ecojet