Resa
Publicerat: 2024-04-11

Spaning

Fler flygpassagerare under 2023 – men färre än innan pandemin

Fler flygpassagerare under 2023 – men färre än innan pandemin

Antalet passagerare på svenska flygplatser uppgick till 29,9 miljoner under 2023, mot 25,3 miljoner året innan, en ökning med 18 procent. Fortfarande är nivåerna mycket lägre än före pandemin. Under 2023 var antalet passagerare 21 procent färre än 2019.

Antalet passagerare på svenska flygplatser ökade med 18 procent 2023, jämfört med året innan. Förändringen är störst för utrikesflyget som ökade med 19 procent, medan inrikesflyget ökade med 11 procent.

Uppgången senaste året bör sättas i relation till de passageranivåer som rådde före coronapandemin. Under 2019 var det totala antalet passagerare som flög till eller från svenska flygplatser 38 miljoner. Under 2023 var de knappt 30 miljoner dvs. fortfarande 21 procent färre än före pandemin. Samma nivå på antal passagerare såg vi senast tidigt under 2010-talet.

 

Källa: https://www.trafa.se/luftfart/

 

Bild: Depositphotos