Fler oroar sig för matbrist vid en framtida kris

Fler oroar sig för matbrist vid en framtida kris

Nya siffror visar att det finns en utbredd oro bland svenskarna när det gäller tillgång till mat i kristider. Mer än var fjärde svensk oroar sig för matbrist i händelse av en kris och 1 av 5 ser nu till att ha ett större förråd av mat hemma. Dessutom anser nästan hälften av de tillfrågade att det har blivit viktigare att välja svenskproducerade livsmedel jämfört med före pandemin. Detta framgår av en ny Novus-undersökning, beställd av Pågen, som kartlagt hur svenskarnas inställning till mat påverkats av coronapandemin.

Bröd är ett av de livsmedel, tillsammans med bland annat grönsaker och mejeriprodukter, som många upplever är svårast att vara utan under en längre period. Enligt Novus undersökning är det drygt 6 av 10 svenskar som inte kan tänka sig att vara utan bröd under en hel vecka. Och var tredje ser bröd som en naturlig del av sin baskost enligt undersökningen.

 

Så har våra långsiktiga matvanor påverkats av pandemin

48% vill handla mer närodlad mat

44 % vill ytterligare prioritera svenskproducerad mat

35 % vill äta mer hälsosam mat

16 % vill oftare handla mat på nätet

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/pagen_ab/pressreleases/mer-aen-var-fjaerde-svensk-oroar-sig-foer-matbrist-vid-en-framtida-kris-3082959

 

Bild: Depositphotos