Media
Publicerat: 2018-12-14

Spaning

Fler paket och allt färre brev

Fler paket och allt färre brev

Under 2017 skickades nära 2,2 miljarder brev (inklusive adresserade tidningar och reklam) och 99 miljoner paket (0–31,5 kilo). Det innebär fler paket än någonsin och färre brev än någonsin. Det visar Trafikanalys officiella statistik över postverksamhet i Sverige.

Det är uppenbart att det sker en strukturell förändring inom postverksamheten. Under 2017 hanterade postföretagen i Sverige 99 miljoner paket (0–31,5 kg) vilket är den högsta siffran sedan starten för den officiella statistiken (1995).

Samtidigt hanterades 2 182 miljoner brev (inklusive adresserade tidningar och adresserad reklam), vilket är det lägsta antalet brev som uppmätts. Antal brev minskade med tre procent jämfört med året innan.

Det finns också en stadig trend nedåt av antalet brevlådor som Postnord har uppsatta för insamling, liksom en tydlig trend nedåt av antalet lantbrevbärarlinjer.

Förutom brev och paket distribuerade företagen inom postverksamhet även 2 556 miljoner försändelser av oadresserad reklam och gruppreklam, under 2017.

Den totala mängden försändelser (brev, paket samt oadresserad reklam) uppgick under 2017 till drygt 4 800 miljoner. Den totala volymen av försändelser minskar stadigt och har minskat med 26 procent det senaste decenniet.

Läs mer: www.trafa.se/postverksamhet