Kultur / Fritid Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-02-19

Spaning

Sora – nytt text till video-verktyg från Open AI

Sora – nytt text till video-verktyg från Open AI

OpenAI har tillkännagett ett nytt artificiell intelligenssystem som heter Sora, en text-till-video-generator. Sora är en ny AI-modell från OpenAI – företaget bakom ChatGPT. Verktyget låter användare skapa verklighetstrogna videor från textuppmaningar, med en liknande användarupplevelse som företagets text-till-bild-program Dall-E.

Enligt OpenAI kan Sora generera videor på upp till en minut med bibehållen visuell kvalitet och följa användarens uppmaning. Modellen kan också bygga på befintliga media genom att generera en video från en stillbild, eller genom att utöka och lägga till videor som kräver extra bildrutor.

 

Källa: https://openai.com/sora

 

Bild: Screenshot