Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-08-07

Spaning

Flest drar ner på matinköp i oroliga tider

Flest drar ner på matinköp i oroliga tider

En osäker omvärld, stigande räntor och höga matpriser fortsätter påverka svenskarna. En undersökning från Fastighetsbyrån visar att fler än var fjärde svensk känner oro kring sin privatekonomi och 45 procent har dragit ner på kostnader i hushållet. På frågan ”Har du och hushållet du bor i dragit ner på några kostnader de senaste 12 månaderna?” svarar 53 % nej och 45 % ja. Svaren skiljer sig dock åt mellan könen; över hälften av de kvinnliga respondenterna uppger att de dragit ned på kostnader, medan knappt fyra av tio män svarar detsamma.

Av de 45 procent som dragit ner på kostnader drar flest, 59 %, ner på matinköp. Många, 51-52 %, drar även ner på elförbrukning/uppvärmning, klädinköp och restaurangbesök. Färre har dragit ner på till exempel fritidsaktiviteter, presenter och smink/hygienartiklar. Längst ner på listan hamnar ”flyttat till ett billigare boende”. Endast 1 % av svenskarna som dragit ned på sina kostnader har tagit det stora steget och flyttat för att minska hushållets kostnader.

Av undersökningen framgår även att 81 % av svenskarna känner någon typ av oro för sin privatekonomi. 6 % är mycket oroade, 21 % ganska oroade, 53 % inte särskilt oroade och 19 % inte oroade alls. Fler kvinnor än män känner oro och oron är mer påtaglig i yngre åldrar. Oroligast är unga kvinnor där 43 % känner sig mycket eller ganska oroade. Minst oroade är äldre män.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/fastighetsbyran/pressreleases/naer-svenskarna-sparar-mat-vaerme-och-restaurangbesoek-ryker-foerst-faa-flyttar-till-billigare-boende-3261141

 

Bild: Depositphotos