Arbetsliv
Publicerat: 2021-09-02

Spaning

Flexibelt arbetsliv lockar

Flexibelt arbetsliv lockar

Hybridkontor står högt på svenskarnas önskelista, hela 55 procent vill kombinera kontoret med en egen vald arbetsplats t.ex. hemmet. Den flexibla kontorsplatsen lockar även svenskarna (58%) till att vilja göra en längre resa eller en flytt utomlands och fortsätta jobba på distans. Dessutom kan allt fler svenskar tänka sig att helt övergå till frilans, 5 av 10 jämfört med 4 av 10 förra året.
Årets Frilansrapport från frilansbolaget Cool Company tar tempen på svenskarnas syn på arbetslivet i samband med att samhället sakta börjar återgå till det normala. Rapporten som bygger på en Sifo-undersökning samt en survey gjord bland över 1000 frilansare visar att både anställda (64%) och frilansare (66%) upplever en större frihet att själv få välja varifrån de arbetar idag jämfört med innan pandemin. Kvinnor som studerar eller har en anställning är den grupp där flest (68%) uppger att de upplever en större frihet idag.
När Cool Company frågar svenskarna hur de helst skulle vilja att arbetssituationen rent geografiskt ser ut, efter att restriktionerna hävts, svarar majoriteten (55%) att de vill blanda kontor eller motsvarande med en egen vald plats, som hemmakontoret. Enbart sju procent av de tillfrågade i undersökningen vill återgå till att enbart arbeta från den fysiska arbetsplatsen.
Valfriheten har blivit viktig för svenskarna. Fler än varannan svensk (56%) svarar i Sifo-undersökningen att de tycker det är viktigt att få lov från sin arbetsgivare att även framöver jobba utanför den fysiska arbetsplatsen, till exempel jobba hemifrån. Fler kvinnor än män upplever valfriheten att själv få välja arbetsplats som viktig, 60 procent av kvinnorna jämfört med 51 procent av männen.
Majoriteten (58%) av svenskarna skulle även vilja göra en längre resa eller testa att bo utomlands en tid och samtidigt jobba på distans. Bland yngre är viljan som störst, hela 69 procent av de unga i åldrarna 18–29 år svarade att de vill flytta eller göra en längre resa och ta med sig jobbet.
Sifo-undersökningen visar även att varannan svensk (49%) kan tänka sig att frilansa i framtiden, vilket är en ökning från 2020 då fyra av tio svarade att de kan tänka sig frilansa. Idag svarar 25 procent att de skulle vilja frilansa med samma jobb som idag, medan 24 procent skulle vilja frilansa med en helt annan typ av jobb.
Svenskarnas inställning till frilans som arbetsform blir allt mer positiv, i år menar 54 procent att de är positivt inställda, jämfört med 49 procent som svarade år 2020 att de var positivt inställda till frilans som arbetsform. De fördelar som främst lockar svenskarna med frilanslivet är mer flexibelt, tätt följt av större frihet och att det är enklare att styra över sina egna arbetstider.
Bland frilansare i Sverige finns en stark tilltro till arbetsformen. Hela 80 procent tror att just frilans som arbetsform kan vara ett sätt att få fler människor i arbete. Dessutom uppger var tredje (31%) frilansare att de tack vare den allt mer digitala acceptansen har större möjligheter att idag hitta nya kunder eller nya uppdrag, eftersom geografiska begränsningar spelar allt mindre roll.
Källa: https://coolcompany.com/pdf/Frilansrapporten-2021.pdf
 
Bild: Press Cool Company