Arbetsliv
Publicerat: 2014-11-26

Spaning

Digitala cv på frammarsch

Digitala cv på frammarsch

Ditt digitala fotavtryck blir allt viktigare i rekryteringar enligt en undersökning bland 1 679 chefer som Novus gjort på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Undersökningen visar också att runt en fjärdedel av Sveriges chefer söker information om blivande medarbetare på LinkedIn och en av tre googlar fram information om kandidater.
Undersökningen genomförs för fjärde året i rad och visar på ett ökat intresse att söka information i samtliga kanaler. Den största ökningen står LinkedIn för. Från att det 2011 endast var 10 % av cheferna som sökte på kandidater där, har nätverket nu gått om Facebook och nådde 26 % i årets mätning. Fler chefer upptäcker också vikten av att ha ett eget digitalt cv. 2011 var det endast 16 % som uppgav att de hade det. Och tre år senare har siffran ökat till 39 %.
Läs mer om undersökningen här: http://www.ledarna.se/sv/OmLedarna/Aktuellt/digitala-cvt-avgorande-nar-chefer-rekryterar/