Arbetsliv
Publicerat: 2022-12-08

Spaning

Flexibilitet och individualisering i arbetslivet efterfrågas

Flexibilitet och individualisering i arbetslivet efterfrågas

En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Sodexo visar att andelen tjänstemän som uppger att deras arbetsgivare bestämt att arbetet ska utföras heltid på kontoret har minskat från 26 procent i mars till 20 procent i oktober 2022. Andelen som själva får bestämma var de ska arbeta har ökat under samma period. Samtidigt tror en majoritet att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när och hur mycket man jobbar, sitt eget arbete, sin arbetsroll och sin kompetensutveckling.

I mars 2022 uppgav var tredje tjänsteman att de funderade på att byta jobb, vilket föranledde att Sodexo ställde sig frågan om vi stod inför en uppsägningsvåg i Sverige. Den siffran har nu sjunkit, i oktober är det istället var fjärde tjänsteman som funderar på att byta jobb.

Överlag ser tjänstemännen ljust på framtiden. Fyra av tio tror att arbetslivet inom den egna branschen kommer att utvecklas till det bättre fram till 2030, medan en sjättedel tror att det kommer bli sämre. 65 procent av tjänstemännen tror att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när man jobbar och 51 procent tror på större möjligheter att själv påverka hur mycket eller lite man jobbar. 56 procent tror att de kommer ha större möjligheter att påverka sitt eget arbete och sin arbetsroll, och hela 62 procent tror på större möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens. Samtidigt tror hela tre av fyra att hybridarbete kommer vara det dominerande arbetssättet 2030.

Topp tre på tjänstemännens önskelista för arbetslivet 2030 inom den egna branschen:

  • Kortare arbetsvecka (47 procent)
  • Mer flexibla arbetstider (40 procent)
  • Kunna välja att jobba varifrån som helst globalt (36 procent)

 

Källa: https://se.sodexo.com/inspiration-1/business--industry/det-flexibla-och-individualisera.html?t=1

 

Bild: Press Sodexo