Arbetsliv
Publicerat: 2022-06-15

Spaning

Frilanssektorn fortsätter växa

Frilanssektorn fortsätter växa

Det första kvartalet 2022 visar på fortsatta ökningar bland flera grupper egenanställda arbetstagare, inte minst inom kultursektorn. Antalet konstnärer, musiker och skådespelare ökade med 64 procent, bild-, ljus- och ljudtekniker med 40 procent och fotografer, dekoratörer och underhållningsartister med 39 procent. Det visar senaste Egenanställningsbarometern från Frilans Finans. Övriga grupper där antalet egenanställda ökade i antal under det första kvartalet 2022, jämfört med samma period 2021, var exempelvis eventsäljare och telefonförsäljare (upp 36 procent), författare, journalister och tolkar (upp 12 procent) samt IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare (upp 10 procent).
 
Källa: https://www.frilansfinans.se/nyheter-och-press/#/pressreleases/frilanssektorn-vaexer-fortsatta-oekningar-inom-flera-yrkesgrupper-3187420
 
Bild: Press Frilans finans