Frilanssektorn fortsätter växa

Det första kvartalet 2022 visar på fortsatta ökningar bland flera grupper egenanställda arbetstagare, inte minst inom kultursektorn. Antalet konstnärer, musiker och skådespelare ökade med 64 procent, bild-, ljus- och ljudtekniker med 40 procent och fotografer, dekoratörer och underhållningsartister med 39 procent. Det visar senaste Egenanställningsbarometern från Frilans Finans. Övriga grupper där antalet egenanställda ökade i antal under det första kvartalet 2022, jämfört med samma period 2021, var exempelvis eventsäljare och telefonförsäljare (upp 36 procent), författare, journalister och tolkar (upp 12 procent) samt IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare (upp 10 procent).

 

Källa: https://www.frilansfinans.se/nyheter-och-press/#/pressreleases/frilanssektorn-vaexer-fortsatta-oekningar-inom-flera-yrkesgrupper-3187420

 

Bild: Press Frilans finans