FN får bättre koll på hunger-situationen med hjälp av AI

FN får bättre koll på hungersituationen med hjälp av AI

Kinesiska Alibaba och FN: s World Food Program (WFP) har tagit fram en digital karta för att spåra livsmedelssäkerhetsfrågor över hela världen. ”Hunger Map LIVE” kommer med hjälp av artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys kunna användas för att förutsäga och spåra hur stor matbristen är och hur allvarlig den är i mer än 90 länder.

Kartan gör att WFP, humanitära biståndsorganisationer och andra tidigt kan identifiera negativa trender och möjliggör bättre beslutsfattande för att förbättra responstider och sänka kostnaderna.

 

Läs mer: https://www.alizila.com/alibaba-world-food-program-set-to-launch-hunger-map/

 

Bild: Press Alibaba