Privatekonomi
Publicerat: 2019-01-21

Spaning

Fondhandel med blockkedjeteknik

Fondhandel med blockkedjeteknik

Svenska Nordic Fund Ledger (NFL) är nu på väg att sättas i full användning. NFL är ett samarbetsprojekt mellan flera stora aktörer på bankmarknaden där idén är att nyttja blockkedjetekniken för att effektivisera handeln med fondandelar.
Det problem som NFL är tänkt att lösa handlar om den interna bristande effektivitet som präglar mångt och mycket av handeln med fondandelar. Tanken med Nordic Fund Ledger är att bygga en delad och betrodd infrastruktur på en blockkedja där de ingående parterna delar på driften av noderna, och som samlar de olika funktionerna i ett och samma system. Fondtransaktioner, betalningar och ägarregister ska finnas på samma plattform och alla parter ska få full överblick över sin del av systemet.
Blockkedjan som ligger till grund för plattformen kommer att vara privat, det vill säga med begränsad och kontrollerad tillgänglighet, endast för deltagande parter. Kedjans privata natur, med begränsad decentralisering, gör även att transaktionshastigheten kan bli tillfredsställande hög.